Okno życia

Przy naszym klasztorze działa od 8 września 2009 roku  okno życia.  Jest to to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić dziecko.

Czytaj więcej...

Skrzynka intencji

"(...), zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc – tam, gdzie chodzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przerastają ludzkie możliwości trwania w nadziei – On może mi pomóc" Spe Salvi 32

Czytaj więcej...

Haft i inne prace

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pracownią haftu, różańców, papeterii i innych prac ręcznych. Przyjmujemy również zamówienia na nasze rękodzieła.

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć

Przedstawiamy galerię zdjęć obrazującą życie naszego klasztoru: modlitwę, pracę oraz najważniejsze spotkania i wydarzenia. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej...

wielkipost

w. jzef„Są święci dalsi i bliżsi, serdeczni i mniej serdeczni, kochani i bardziej kochani. Chociaż wszyscy poszli do nieba, lecz nie do wszystkich jednakowo wyciągamy ręce, nie wszyscy jednakowo nas wzruszają. (…) Ze wszystkich świętych najbliższy jest nam chyba św. Józef (…) Jego uroczystość obchodzimy 19 marca (…) Przypomnijmy po prostu, że  św. Józef ma swoją odrębną urodę i miejsce w Kościele, jest on patronem tych, których praca bywa zapomniana, trud niedoceniony, jest patronem każdego bo pomaga odnaleźć w życiu utraconego i zagubionego Pana Jezusa.”

(z książki Ks. Jana Twardowskiego „Kilka myśli o św. Józefie”)

 

Od jutra - 10 marca - wraz z wiernymi gromadzącymi się w naszej Kaplicy będziemy przygotowywać się do uroczystości św. Józefa poprzez specjalną nowennę. Zachęcamy tych, którzy mogą przybyć do naszej kaplicy do włączenia się w tę modlitwę (każdego dnia po porannej Mszy świętej). Osoby, które nie mogą modlić się wraz z nami, zachęcamy do odmówienia tej nowenny prywatnie, gdyż św. Józef może nam wyprosić wiele łask.  Już św. Bernard ze Sieny tak pisał o św. Józefie:  „Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako Swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”.

Nowenna składa się z modlitwy na dany dzień i litanii do św. Józefa

 

Dzień pierwszy – 10 marca

Święty Józefie, Obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powierzona wielka  rodzina dzieci Bożych - Kościół. Broń ją odjózef 2 wszelkich zagrożeń i przyjdź ze swą  pomocą w nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność, i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce, Kościołowi świętemu. Amen.

Dzień drugi – 11 marca

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego i Patronie nasz!, stajemy dziś przed Tobą prosząc: rozciągnij nad nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.

Dzień trzeci – 12 marca

Święty Józefie! Jako Opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś także nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym wszystkie Jego nakazy i życzenia. Amen.

Dzień czwarty - 13 marca

Święty Józefie, wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego  przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej i rzetelnej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie,  sumiennie  i  radośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.

Dzień piąty - 14 marca

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu w modlitwie o dogłębne rozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego.   Gorąco   prosimy   Cię   o   pomoc   w   staraniach   o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen.

Dzień szósty - 15 marca

Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które  tkwią w wezwaniu Chrystusa: „Sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną” (Łk 19,22) i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu.

Dzień siódmy - 16 marca

Święty Józefie, Wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw  odczytać  ją  wiernie  w  Ewangelii,  w  natchnieniach Ducha Świętego, a następnie przez ochocze dla niej posłuszeństwo współdziałać z Chrystusem w dziele zbawiania świata. Pragniemy również w posłuszeństwie i dzięki posłuszeństwu doświadczać wolności dzieci Bożych. Amen.

Dzień ósmy - 17 marca

Święty Józefie, Podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc. Podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszej społeczności zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską i sam doświadcza tego od innych. Powstała w ten sposób jedność i harmonia niech nas wszystkich umacnia i  niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.

Dzień dziewiąty – 18 marca

Święty   Józefie,   Pociecho   cierpiących   i   umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu  życia  ziemskiego  bądź  dla  nas  wzorem  i  pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością, szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen

józej 1 Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

 W. Ustanowił go panem domu swego.

O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Słowo Boże na dziś:

Pełny tekst liturgii kliknij w czytania mszalne:

 

Słowo Boże na jutro (kliknij)

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

Ofiara na potrzeby Sióstr: PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr konta: 54 1020 1462 0000 7902 0102 3936