Rektor Kaplicy: Ks. Mateusz Ziemlewski

Decyzją Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Tyrawy Ks. Mateusz z dneim dzisiejszym  tj . od 1 lipca 2014 objął funkcję Rektora naszej kaplicy.

 

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Ofiara na potrzeby Sióstr: PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr konta: 54 1020 1462 0000 7902 0102 3936