9. Dzień nowenny – 18 marca

         Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,       –       zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo,                –        módl się za nami.

Święty Józefie, 

Przesławny Potomku Dawida,

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego, 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, 

Głowo Najświętszej Rodziny, 

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy, 

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy, 

Józefie najposłuszniejszy, 

Józefie najwierniejszy, 

Zwierciadło cierpliwości, 

Miłośniku ubóstwa, 

Wzorze pracujących, 

Ozdobo życia rodzinnego, 

Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Pociecho nieszczęśliwych, 

Nadziejo chorych, 

Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła Świętego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

            Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

            Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją. Swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

            Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.