Okno Życia

Caritas Diecezji Bydgoskiej 

Przy naszym klasztorze działa od 8 września 2009 roku działa okno życia.  Jest to to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić dziecko, mając pewność, że zostanie mu zapewniona opieka i bezpieczeństwo. Okno wyposażone jest w system grzewczy i alarm, który powiadamia zakonnicę, a ta odpowiednie służby. To umożliwia rozpoczęcie procedury adopcyjnej

 

Procedura zabezpieczenia medyczno-prawnego noworodka pozostawionego w Oknie Życia w Bydgoszczy, ul. Gdańska 56. Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji: