Adres:
ul. Łukasińskiego 34
Kłodzko
57-300
Telefon:
+48 74 8672827

Ofiara na potrzeby Sióstr: PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr konta: 54 1020 1462 0000 7902 0102 3936