Kontakt

Administrator Twoich danych osobowych

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Bydgoszczy, zwane dalej: „Administratorem”

ul. Gdańska 56
85-021 Bydgoszcz
Tel. +48 52 321-08-78

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc także na adres e-mail:  Klaryski.bydgoszcz@gmail.com

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody lub przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 7 pkt 5, 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji nie udostępnia nikomu Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji o przetwarzaniu danych
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (kiod@episkopat.pl), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych Konferencji Episkopatu Polski.

Mapka dojazdu