Nowenna do św. Józefa dzień 2

2. Dzień nowenny – 11 marca

 Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i Patronie nasz! Stajemy dziś przed Tobą, prosząc: rozciągnij nad nami – jak ojciec nad dziećmi – swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei, prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie, – módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida, – módl się za nami.

Światło Patriarchów, – módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, – módl się za nami.

Opiekunie Odkupiciela, – módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy, – módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, – módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, – módl się za nami.

Sługo Chrystusa, – módl się za nami.

Sługo zbawienia, – módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, – módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, – módl się za nami.

Józefie najczystszy, – módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, – módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, – módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, – módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, – módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, – módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, – módl się za nami.

Wzorze pracujących, – módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, – módl się za nami.

Opiekunie dziewic, – módl się za nami.

Podporo rodzin, – módl się za nami.

Podporo w trudnościach, – módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, – módl się za nami.

Nadziejo chorych, – módl się za nami.

Patronie wygnańców, – módl się za nami.

Patronie cierpiących, – módl się za nami.

Patronie ubogich, – módl się za nami.

Patronie umierających, – módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, – módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją. Swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.