Nowenna przez wstawiennictwo Matki Marii od Krzyża Morawskiej

  Nowenna za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Marii od Krzyża Morawskiej

Dzień 1. Panie Jezu, powiedziałeś: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony” (Mk 16, 16), pomóż i umocnij wiarę chrześcijan w Twoją obecność w Eucharystii i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 2. Panie Jezu, powiedziałeś: „Nie zostawię was sierotami” (J 14, 18), umocnij moją nadzieję w Twoją dobroć w Eucharystii i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 3. Panie Jezu, powiedziałeś: „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9b), ożyw miłość Twoich uczniów i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 4. Panie Jezu, powiedziałeś: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16, 23b), naucz nas oddawać Tobie w Eucharystii wszystkie nasze troski i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 5. Panie Jezu, powiedziałeś: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11), poślij do Twojej winnicy dobrych i świętych kapłanów, szafarzy Twoich sakramentów i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 6. Panie Jezu, powiedziałeś: „Pokój mój daję wam” (J 14, 27b), obdarz mnie darem pokoju i przebaczenia i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 7. Panie Jezu, powiedziałeś: „Odwagi, nie bójcie się, ja Jestem” (J 6, 20), obdarz nas wielkodusznością w Twojej służbie i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 8. Panie Jezu, powiedziałeś: „Aby radość moja w was była” (J 15, 11), spraw, abyśmy z Ciebie czerpali radość i szczęście i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Dzień 9. Panie Jezu, powiedziałeś: „Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i Matką” (Mt 12, 50), daj nam do końca spełnić Twoją wolę i udziel mi łaski… o którą Cię proszę za wstawiennictwem M. Marii od Krzyża. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Jezu w Hostii utajony, bądź od wszystkich pochwalony.

Modlitwa: Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty mocą Ducha Świętego nieustannie powołujesz ludzi do głębokiej więzi z Synem Twoim Jezusem Chrystusem. Ty wezwałeś Matkę Marię od Krzyża do całkowitego oddania się Tobie i sprawiłeś, że z żarliwą miłością zabiegała o rozszerzenie kultu Najświętszej Eucharystii. Pozwoliłeś jej również głęboko wniknąć w tajemnicę Krzyża, z której czerpała mądrość i moc do ofiarnego wypełniania Twojej woli. Uczyń ją orędowniczką naszych spraw i udziel nam łask, o które pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

 O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić  nasz klasztor w Ząbkowicach śląskich :   

Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji

ul. Grunwaldzka 8

57-200   Ząbkowice Śląskie

e-mail: klaryski_zce@onet.pl  .