Przebaczenie z Asyżu – Odpust Porcjunkuli

PRZEBACZENIE Z ASYŻU – ODPUST PORCJUNKULI

Dziś w Zakonie Franciszkańskim obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli. Z nazwą „Porcjunkula”, oznaczającą niegdyś obszar na równinie południowo-zachodniego Asyżu, związana jest kapliczka Matki Bożej Anielskiej, która stała się kolebką franciszkanizmu. Tutaj również św. Franciszek zakończył swoje doczesne życie w 1226 r.

Dla tejże kapliczki święty nasz Ojciec wyprosił u papieża Honoriusza III przywilej odpustu zupełnego. Ów papież zapytał go wówczas: „Na ile lat chcesz ten odpust?”. Św. Franciszek odpowiedział: „Błogosławiony Ojcze, niech spodoba się Waszej Świątobliwości dać mi nie lata, ale dusze”. I kontynuuje: „Ja chcę, jeśli Wam się podoba, że ktokolwiek wszedłby do tego kościółka wyspowiadany i skruszony, był rozgrzeszony ze wszystkich swoich grzechów, win i kar, w niebie i na ziemi, od dnia chrztu aż do czasu wejścia do wspomnianego kościoła”. Papież wyraził swoje wątpliwości: „Nie jest w zwyczaju kurii rzymskiej zgadzać się na podobne odpusty”. Na to Święty odpowiada: „To, o co ja proszę, nie jest ode mnie, ale od Tego, który mnie posłał, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Na to papież mówi: „Podoba się Nam, abyś to miał”. (por. Leksykon duchowości franciszkańskiej, Kraków-Warszawa 2016, s. 1371-1372)

Tak więc papież Honoriusz III zatwierdził, a inni papieże potwierdzili ten odpust i dziś, w święto Matki Bożej Anielskiej, za nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej i odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego). .