Szósty Piątek (V tydzień Wielkiego Postu)

Szóste wylanie Krwi Przenajdroższej przy Ukrzyżowaniu

 

Przez to wylanie proś o pokonanie zazdrości. Proś, aby Pan Jezus dał ci ducha dobroci i słodyczy względem tych nawet, którzy cię zasmucają i krzyżują; proś, aby cię Pan napełnił darem rozumu, abyś cenę i zasługę cierpień dobrze poznać potrafił.

Rozmyślanie

O, jakiż to widok, duszo moja!… Król niebios i ziemi, Bóg twój na krzyżu, a bezlitośni oprawcy grubymi gwoźdźmi wskroś przebijają ręce i nogi Jego. Ani wysłowić, ani pojąć nie można, co Pan Jezus w tej męce wycierpiał. Żyły Jego najświętsze wytoczyły wówczas krew wszystką, która przez cztery wielkie i szerokie rany w czterech strugach na ziemię spłynęła. Uwielbiaj, o duszo, to wylanie tak hojne krwi Zbawiciela twego, dzięki składaj za miłość, która to sprawiła i staraj się, abyś z ust Pańskich nigdy tego słowa nie usłyszał: „Jakiż pożytek ze krwi mojej?”. Przyjdź czerpać miłość i wszystkie łaski w tych czterech rzekach błogosławionych, które skrapiają Kościół cały; masz do nich prawo, bo one dla ciebie wytrysnęły z ciała Jezusowego. W potoku krwi, z nóg Jego płynącego, oczyść się ze wszystkich występnych dróg twoich, które cię odwiodły od świętej drogi Pańskiej. Włóż dłonie twoje w potoki z rąk Jego płynące, aby ręce twoje stały się dość mocne, by wytrzymać przybicie do krzyża. Jeśli chcesz być coraz milszym Panu twemu, bądź coraz bardziej ukrzyżowany.

O najsłodszy Jezu, krzyż był cząstką Twoją, niechże i moją będzie na zawsze. Tyś mnie na krzyżu porodził, pozwól mi więc żyć i umierać na krzyżu, przy Twoim Boskim Sercu, przy najświętszym Sercu Twej Matki…

ODWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Z najgłębszą czcią i miłością upadnij przed utajonym Zbawicielem, dziękuj Mu za to wylanie krwi najdroższej, które w tym dniu wielbisz, za tę krew Boską, którą ci dał w Komunii Św. Przepraszaj, że z tego najdroższego daru tak mały odnosisz pożytek. W tych myślach i uczuciach trwaj przez chwilę, a potem odmów następujące modlitwy:

Witaj, o najdobrotliwszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia! Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja krew najdroższa, którą dla nas wylałeś przy ukrzyżowaniu. Przez to najświętsze krwi Twojej wylanie, błagam Cię o łaskę miłości bliźniego, przeciwko wszelkiej nienawiści i zazdrości.

Panie Jezu Chryste, przez wylanie Twojej krwi najdroższej zmiłuj się nad nami, jako wiesz, że potrzebujemy dla duszy i ciała! Wybaw nas od pokus szatańskich, od wszelkiego ucisku i niebezpieczeństwa, które Ty znasz, o Panie! Zachowaj nas i utwierdzaj aż do końca w służbie Twojej świętej, daj nam łaskę prawdziwego nawrócenia, szczerej pokuty, a przy śmierci grzechów odpuszczenie i posiadanie Ciebie w wiekuistej miłości. Amen.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu świata – zbaw nas.
Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna – oświeć i zapal serca nasze.
Krwi Jezusa, najdroższa słodkości serc naszych – uweselaj nas.
Krwi Jezusa, nadziejo nasza – utwierdzaj nas.
Krwi Jezusa, nasza zasługo – wspieraj nas.
Krwi Jezusa, życia wiekuistego zadatku – umacniaj nas.
Krwi Jezusa, kąpieli dusz – obmyj nas.
Krwi Jezusa, źródło uzdrowienia chorych – ulecz nas.
Krwi Jezusa, oczyszczenie grzechów – oczyść nas.
Krwi Jezusa, pociecho sprawiedliwych – pociesz nas.
Krwi Jezusa, ucieczko grzeszników – rozgrzesz nas.
Krwi Jezusa, dźwignio upadłych – podnieś nas.
Krwi Jezusa, światłości ociemniałych – oświecaj nas.
Krwi Jezusa, ożywienie umarłych – ożyw nas.
Krwi Jezusa, lekarstwo świata – uzdrów nas.
Krwi Jezusa, krynico pobożności – orzeźwiaj nas.
Krwi Jezusa, zdroju miłości – napój nas.
Krwi Jezusa, oceanie miłosierdzia – zalej grzechy nasze.
Krwi Jezusa, ceno okupu naszego – wykup nas.
Krwi Jezusa, aniołów podziwienie – zachwycaj nas.
Krwi Jezusa, uwielbienie świętych – ubłogosław nas.
Krwi Jezusa, siło męczenników – umocnij nas.
Krwi Jezusa, czystości dziewic – oczyść nas.
Krwi Jezusa, usprawiedliwienie wszystkich wybranych – uświęcaj nas.
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Komunię najświętszą Ciała i Krwi Twojej Najdroższej – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew Twoją najdroższą przy obrzezaniu wylaną – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew najdroższą, którą wylałeś przy biczowaniu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew rozlaną na krzyżowej drodze – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew wylaną z boku i Serca Twego Najświętszego – wysłuchaj nas, Panie.
My, grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
Aby przez Krew Twoją najdroższą wszyscy grzesznicy zbliżyli się do Ciebie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa była nam zawsze napojem żywota – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najsłodsza oczyszczała sumienia nasze – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa serca nasze ożywiała – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w niezmiernej dobroci Twojej Krew Twoją najdroższą za nas wylać raczyłeś, daj nam, błagamy, abyśmy zawsze jej skuteczności cudownej doznawali ku wiecznemu dusz naszych zbawieniu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święta Maryjo, Matko najboleśniejsza, przez miecz boleści, który przeniknął duszę Twoją niepokalaną, uproś nam, abyśmy pożytków męki i Krwi Syna Twojego obficie doznawali teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Kilka słów o Septennie