Wielkie odliczanie

W dniu dzisiejszym – tj. 19 marca, we wtorek V tygodnia Wielkiego Postu – rozpoczęliśmy nowennę przed Wielkim Czwartkiem. Będziemy ją odprawiać po każdej porannej Mszy Świętej (w dni powszednie: o godz. 7; w niedzielę: o godz. 8).

Tak się złożyło w tym roku, że nowenna „goni” nowennę – św. Józef przez 9 dni nowenny przed swoją uroczystością przygotowywał nas do „wielkiego odliczania” przed Triduum Paschalnym. Nic w tym dziwnego – wszak śpiewamy w jednej z pieśni:

O Józefie ukochany!
Pod opieką Twoją rósł
Chleb żywota z nieba dany,
Tyś Go na swym ręku niósł.

W Wielki Czwartek dziękujemy Bogu w sposób szczególny za dar Eucharystii i sakrament kapłaństwa – a także za nasze powołanie, jako że głównym naszym celem jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w duchu dziękczynienia. Nasz Założyciel, o. Bonawentura Heurlaut, ujął cel naszego powołania w tych słowach:

Jeśli świętość Jezusa ma swoją naśladowczynię w dziewicy, jeśli Jego sprawiedliwość ma swą ofiarę w wynagrodzicielce, jeśli Jego wielkość jest wysławiana na tym ziemskim padole przez pokutnicę, jest sprawiedliwe, aby Jego miłość eucharystyczna była uczczona, chwalona przez nieustanne dziękczynienie. Taki jest główny cel adoracji Franciszkanek Najświętszego Sakramentu.

Nie chodzi o to, aby gloryfikować nasze powołanie – bo różne są powołania w Kościele, a wszystkie są potrzebne i wzajemnie się uzupełniają, bo ich dawcą jest sam Bóg – ale zastanówmy się: jak wielkim darem jest Eucharystia, skoro Bóg powołał do istnienia Zakon, którego najgłówniejszym zadaniem jest coś tak „nieproduktywnego”, jak dziękczynienie?

Skoro nowenna przed Wielkim Czwartkiem ma na celu właśnie dziękczynienie, zapraszamy, aby przez 9 najbliższych dni zatrzymać się nad darem Eucharystii.