Śluby Wieczyste s. M. Karoli

1 czerwca 2024 roku o godz. 11 w naszej kaplicy miała miejsce wyjątkowa uroczystość: siostra Maria Karola od Matki Boskiej Częstochowskiej (Urszula Chomicz) po 8 latach formacji wstępnej złożyła w naszej wspólnocie Śluby Uroczyste (czyli Śluby Wieczyste jako siostra klauzurowa).

W uroczystości wzięło udział sześciu kapłanów, trzech naszych panów lektorów, a także rodzice, rodzina i przyjaciele naszej Siostry, przybyli z różnych stron Polski. Szczególnym gościem był ks. Andrzej Opanowski, proboszcz z rodzinnej parafii Siostry w Nowej Pawłówce, który przybył wraz z pielgrzymką parafialną (ok. 20 osób), aby towarzyszyć naszej Siostrze w tym pięknym dniu. Ksiądz przewodniczył również liturgii. Ks. Rafał Grabowski wygłosił kazanie, w którym, wgłębiając się w Słowo Boże wybrzmiałe w Liturgii Słowa, podprowadził naszą Siostrę w sens zaistniałej uroczystości – będącej dopiero początkiem podążania za Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Ks. Czesław Kroll natomiast pełnił funkcję „komentatora”, objaśniającego poszczególne obrzędy liturgiczne, dzięki czemu całość odbyła się ze spokojem.

W imieniu naszej szczęśliwej Oblubienicy, jak i całej naszej wspólnoty, z serca dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud podróży (nieraz długiej, odbytej jeszcze dzień wcześniej), aby uczestniczyć w uroczystości. Dziękujemy rodzicom s. Karoli i rodzeństwu z rodzinami. Dziękujemy przybyłym kapłanom; w sposób szczególny ks. Andrzejowi Opanowskiemu za przewodniczenie Mszy Świętej, ks. Rafałowi Grabowskiemu za wygłoszone Słowo, a także ks. Czesławowi Krollowi za komentarze i czuwanie nad przebiegiem liturgii. Dziękujemy naszym panom lektorom: p. Kazimierzowi, p. Karolowi i p. Ryszardowi, którzy zechcieli poświęcić sobotnie południe, aby służyć przy ołtarzu. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom: rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, których Pan Bóg postawił na drodze życia i powołania naszej Siostry; jak również przyjaciołom naszej kaplicy – zawsze obecnym w ważnych momentach naszej wspólnoty. Serdeczne podziękowania składamy również uczestnikom pielgrzymki z rodzinnej parafii s. Karoli, którzy przejechali ponad 400 kilometrów, aby uczestniczyć w Ślubach dziewczyny z ich rodzinnych stron, której może osobiście nie znają, ale dla której ich modlitwy i pamięć są nie do przecenienia.

Skoro mowa o modlitwie i pamięci, to w tym miejscu dziękujemy również wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogli być obecni na Ślubach s. Karoli osobiście, ale którzy przez modlitwę, ofiarę i pamięć wspierali naszą Siostrę zarówno w dniu jej Ślubów, jak i przed nimi – szczególnie w czasie rekolekcji. Wszystkim składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ i w duchu wdzięczności odpłacamy modlitwą przez Jezusem Eucharystycznym.

Poniższą galerię pięknych zdjęć zawdzięczamy p. Stefanowi Horbulewiczowi – wieloletniemu przyjacielowi naszej wspólnoty, któremu pięknie dziękujemy za jego profesjonalną i dyskretną pracę.