Założyciele zakonu

  • Wszystkie
  • Założyciele zakonu
Wszystkie
  • Wszystkie
  • Założyciele zakonu
Matka Maria od Św. Klary (Wiktoria Józefina Bouillevaux)

Matka Założycielka urodziła się 1 czerwca 1820 roku w Uroczystość Bożego Ciała w Maizieres we Francji. Na chrzcie, który przyjęła 4 czerwca otrzymała imiona Wiktoria, …

Zobacz modlitwę
o. Bonawentura (Jean Baptista) Heurlaut OFM Cap.

Ojciec Założyciel urodził się 13 lipca 1816 roku we Francji w miejscowości Ville-sur-Terre w skromnej wiejskiej rodzinie..Rozpoznając drogę swojego życia wstąpił do Seminarium Duchownego w …

Zobacz modlitwę