11 sierpnia – uroczystość św. Klary

 

11 sierpnia w Uroczystość świętej Matki naszej Klary Eucharystię w naszej kaplicy sprawował

 

 

 

o.  Marek Myśliński CSSp – nowy prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego.