Pisma św. Klary

Błogosławieństwo

Błogosławieństwo świętej Matki naszej Klary W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech Pan was błogosławi i niech was strzeże. Niech wam okaże …

Czytaj więcej
List do Ermentrudy

List do Ermentrudy z Burges Najdroższej siostrze Ermentrudzie, Klara z Asyżu, pokorna służka Jezusa Chrystusa, zasyła pozdrowienie i życzy jej pokoju. Dowiedziałam się, o najdroższa …

Czytaj więcej
I List do św. Agnieszki

Pierwszy List św. Klary do św. Agnieszki Praskiej   1Czcigodnej, świętej dziewicy, pani Agnieszce, córce najdostojniejszego i najjaśniejszego króla czeskiego, 2jej wszędzie poddana i sługa Klara, służka …

Czytaj więcej
II List do św. Agnieszki

Drugi List św. Klary do św. Agnieszki Praskiej   1Córkę Króla królów, służebnicę Pana panujących (por. Ap 19, 16; 1 Tm 6, 15), godną oblubienicę …

Czytaj więcej
III List do św. Agnieszki

Trzeci List św. Klary do św. Agnieszki Praskiej                   1Najczcigodniejszej w Chrystusie pani i spośród śmiertelnych najbardziej godnej miłości siostrze Agnieszce, rodzonej siostrze króla …

Czytaj więcej
IV List do św. Agnieszki

IV list św. Klary do św. Agnieszki z Pragi   Połowie swej duszy, skarbnicy miłości szczęśliwej i serdecznej, sławnej królowej, oblubienicy Baranka, wiecznego Króla, pani …

Czytaj więcej