Etapy formacji

Etapy formacji zakonnej

ASPIRAT to pierwszy miesiąc w klasztorze.

Jest to czas nieustannego ,,zagubienia” , bo przecież w klasztorze tak wiele korytarzy, tak wiele takich samych drzwi, tak wiele zakrętów, a wszystkie siostry takie podobne… Łatwo  się pogubić, pomylić…

Aspirat więc ma na celu przede wszystkim zapoznanie  się z terenem  i zweryfikowaniem swoich przyzwyczajeń…

W tym także,  czasie poznajemy tajniki modlitwy brewiarzowej, adoracji i życia duchowego .

Ogólnie ten okres życia to jest bardzo radosny. Wspólnota cieszy się przede wszystkim z  nowej kandydatki  do życia zakonnego, ale nie tylko… także z powodu czasem naprawdę zabawnych  gaf  i wpadek popełnionych przez nowe siostry..

Ten miesiąc bardzo  szybko mija a miłe wspomnienia zostają.

 

POSTULAT trwa cały rok. Aby przejść do tego okresu formacji, trzeba nam  zaliczyć mini egzamin.

Łatwy co prawda, bo trzeba znać  na pamięć psalm 51 Miserere , który jest wpleciony w nasze  codzienne życie.

W postulacie otrzymujemy od Zakonu  odpowiednią pomoc w postaci formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej, abyśmy głębiej rozeznać własne powołanie i dojrzale na nie odpowiedzieć.

Przede wszystkim zapoznajemy się z Założycielami,  poznajemy charyzmat, duchowość, a także uczymy się razem kroczyć  franciszkańską droga.

Jest to  powolny czas przypatrywania się swojemu sercu  i weryfikowanie  swoich postaw, aby były zgodne z obraną formą życia.

 

NOWICJAT rozpoczyna się obłóczeniem siostry we franciszkański habit i otrzymaniem  nowego imienia a z którym związana jest misja i zadanie na całe zakonne życie.

Jest to najpiękniejszy okres życia zakonnego. Trwa ona dwa lata .

Pierwszy rok nowicjatu nazywa się kanonicznym .

Na czas trwania tego roku łaski są zerwane wszystkie kontakty poza klasztorne.

A  to dlatego, że z nowicjatem rozpoczyna się życie zakonne i w tym momencie dosłownie bierze się do serca wezwanie Jezusa , aby opuścić dom, rodzinę przyjaciół i wszystko.

I chyba tylko ten, kto do tego wezwania podszedł poważnie , zna cenę tych słów , ale i także  doświadczył obietnicy Jezusa ,,kto dla mnie opuści dom, ojca, braci i siostry  stokroć więcej otrzyma”.

Cały rok to zacieśnianie więzów z Jezusem  Oblubieńcem, i w radościach i w pokorze, w trudach i w pracach , w  tęsknotach i pragnieniach, w zwycięstwach i upadkach – we wszystkim …

Cel jeden stać się jak On  – HOSTIĄ DZIĘKCZYNINIA

Przez to pogłębianie  relacji z Jezusem , relacje z siostrami staja się piękniejsze , bo głębsze.

Szczególny nacisk na tym etapie zostaje położony na uświadomienie sobie konkretnych wymagań płynących z podjęcia życia według rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a także duchowości eucharystycznej.

Po tym roku nic nie jest takie samo. On w nas czyni wszystko nowym!

Drugi rok nowicjatu  jest już bardziej praktyczny. Nie tylko żyjemy zrozumianymi treściami , ale także uczymy się być darem dla Wspólnoty w konkretnych obowiązkach.  Zaangażowanie w życie wspólnotowe, w modlitwę ,  w pracę uczy odpowiedzialności i daje radość a także  pomaga zdobyć cnoty ludzkie i chrześcijańskie.

W  tym  czasie   przede  wszystkim dokładniej  rozpoznajemy Boże  powołanie i przygotowujemy się  do głębszego życia nim przez złożenie  ślubów zakonnych.

 

JUNIORAT trwa w naszym Zakonie 5 lat. Rozpoczyna się  od dnia w którym nowicjuszka po dziewięciodniowych rekolekcjach składa Pierwsze Śluby Zakonne. Te śluby są odnawiamy  co roku, aż do złożenia Profesji wieczystej.

Oprócz ślubu posłuszeństwa, ubóstwa i czystości składamy ślub zachowania klauzury papieskiej i oddania się nieustającej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Coroczne odnawiane ślubów pomaga  nam  bardziej zrozumieć sens składanych obietnic i je coraz bardziej realizować.

Życie ślubami ma na celu upodobnienie się do Chrystusa ubogiego , czystego i posłusznego .

Poprzez całkowite upodabnianie się do Jezusa mamy udział w Jego misji zbawiania świata i oddawanie chwały Bogu Ojcu.

 

FORMACJA STAŁA trwa od pierwszego dnia w zakonie, aż do  wydania ostatniego tchnienia.

Całe życie uczymy się kochać, pracować i modlić . Nigdy nie można powiedzieć ,,dosyć” , ponieważ zawsze można bardziej kochać, lepiej pracować i piękniej się modlić.A Pan sam  nas prowadzi i oświeca . Formacja permanentna służy właśnie do tego celu, by umieć słuchać Jezusa, który chce nasze życie czynić piękniejszym i owocniejszym.

Nasze  codzienne  życie to właśnie troska o zwyczajną wierność Jezusowi i Jego wezwaniu ,,Trwaj przy Mnie”. Czy w pracy, czy na modlitwie, czy na rekreacji zawsze  uczymy się być posłuszne Słowu Boga.  To Jego Słowo kształtuje nasze postawy, temperuje nasz charakter i pomaga codziennie zaczynać na nowo przygodę miłości do Jezusa.