Jubileusze w naszej Wspólnocie…

„Wielkie drzewo wyrasta z małego ziarna, ukrytego pod ziemią. Jest tam głucho, ciemno, nie malowniczo. Nie ma zielonych gałęzi, tylko korzenie. Zamiast barwnych ptaków — krety (może tak czujne, że nie zapadają w sen zimowy), pędraki, dżdżownice, chrabąszcze. Każde drzewo rośnie nie tylko w górę, ale i w dół. Bez tego drzewa niewidocznego, tajemniczego, niepozornego, niekolorowego, niedekoracyjnego, a tak istotnego, nie byłoby tego, co widoczne i piękne. (…) Wiara dlatego jest tak potężna, że stoi na straży ukrytego życia człowieka, tego, co dopiero decyduje o wzroście i bez czego cały świat głupieje — na straży refleksji modlitwy, kontemplacji, sam na sam z Bogiem i z sobą.”

(ks. Jan Twadowski)

Ostatnie miesiące były dla naszej Wspólnoty szczególną okazją do dziękczynienia Bogu za dar powołania i łaski udzielone naszym Siostrom Jubilatkom: S.M. Goretii która obchodziła 60-lecie swoich ślubów zakonnych, oraz S.M. Germanie i S.M. Teresie, które obchodziły Złoty Jubileusz Profesji Zakonnej. Dziękowałyśmy  za wszystkie łaski te wielkie widoczne dla wszystkich, a także te „małe” udzielone w cichej modlitwie, adoracji, czy w czasie choroby i cierpienia,  których owoce poznamy dopiero w wieczności.

Oto kilka zdjęć:

Jubileusz S.M. Goretii: 14 czerwiec 2016

Jubileusz S.M. Germany: 12 sierpień 2016

Jubileusz S.M. Teresy: 8 październik 2016

Jubileusz S. Wikarii – S.M. Bernadety: 11 luty 2017