KALENDARIUM ŻYCIA MATKI MARII OD KRZYŻA MORAWSKIEJ

22.08.1842 r. – o godz. 19.00 urodziła się Ludwika, najmłodsza córka Tekli i Hieronima Morawskich.

25.08.1842 r. – chrzest Ludwiki w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny, którego udzielił proboszcz ks. Wincenty Siewierski.

22.09.1846 r. – śmierć ojca Ludwiki, Hieronima Sabina Morawskiego.

1849 r. – z powodu złych warunków materialnych, rodzina Morawskich przenosi się do Warszawy, do mieszkania na Starym Rynku.

1851 r. – Ludwika zaczęła uczęszczać na pensję Pani Laury Brzezińskiej Guerin.

20.04.1855 r. – śmierć siostry Bronisławy.

29.10.1856 r. – śmierć matki, Tekli z Lenczewskich i zamieszkanie u Józefa Mirowskiego, kuzyna matki.

08.08.1857 r. – wstąpienie do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

08.12.1858 r. – obłóczyny Ludwiki – otrzymała habit i imię zakonne Katarzyna.

08.12.1859 r. – pierwsze śluby siostry Katarzyny.

04.10.1860 r. – podział Felicjanek na dwie grupy. Siostra Katarzyna została zaliczona do sióstr mających prowadzić życie kontemplacyjne.

18.12.1864 r. – kasata Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

20.12.1864 r. – przewiezienie sióstr klauzurowych do klasztoru Bernardynek w  Łowiczu. Tu siostra Katarzyna podejmuje decyzję wyjazdu do Francji.

Połowa kwietnia 1866 r. – wyjazd sióstr: Katarzyny i Marianny Łady do Francji.

Ostatnie dni kwietnia 1866 r. – przyjazd do Paryża i kilkudniowy pobyt u Sióstr Miłosierdzia.

08.05.1866 r. – przyjazd do Klarysek w Wersalu.

10.07.1866 r. – opuszczenie Wersalu i kolejny wyjazd do Paryża – rekolekcje u Sióstr Wizytek.

25.07.1866 r. – przejazd z Paryża do Troyes do Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w celu wstąpienia do tej wspólnoty. Siostry zmieniają imiona – s. Katarzyna została s. Marią od Krzyża, a s. Marianna – s. Marią od Wcielenia.

29.04.1867 r. – śluby wieczyste s. Marii od Krzyża. Ceremonii przewodniczył przełożony Misji Polskiej ks. Aleksander Jełowicki CR.

06.05.1867 r. – wybory w Troyes – s. Maria od Krzyża wchodzi do zarządu jako 4 radna. Zostaje także socjuszką mistrzyni nowicjatu.

20.05.1870 r. – Pius IX zezwolił na utworzenie klasztoru Franciszkanek Najświętszego Sakramentu na ziemiach polskich.

23.04.1871 r. – Pakt Unii między klasztorem polskim i francuskim. Wybór sióstr na nową fundację do Polski.

28.04.1871 r. – wyjazd wspólnoty do Polski – s. Maria od Krzyża jako przełożona.

04.05.1871 r. – przyjazd do Poznania.

12.05.1871 r. – przybycie do Granowa – miejsca nowej fundacji.

15.05.1871 r. – rozpoczęła się wieczysta adoracja Jezusa-Hostii.

12.06.1871 r. – wizytacja nowej fundacji przez abpa Ledóchowskiego.

08.08.1871 r. – śmierć Matki Marii od św. Klary – Założycielki Franciszkanek Najświętszego Sakramentu.

15.08.1871 r. – poświęcenie kaplicy w Granowie.

Wrzesień 1872 r. – rozpoczęcie przeniesienia klasztoru do Gniezna.

24.10.1872 r. – dwunastoosobowa grupa Franciszkanek przybyła do Gniezna.

30.05.1873 r. – Matka Maria od Krzyża otrzymała dekret rządu skazujący ją wraz z siostrami na wygnanie.

26.10.1873 r. – Franciszkanki opuszczają Gniezno i udają się do Lwowa, zatrzymując się po drodze 3 tygodnie w Iwnie u rodziny Mielżyńskich.

17.11.1873 r. – Matka Morawska wraz z siostrami opuszcza Wielkopolskę, docierając następnego dnia do Lwowa.

10.12.1873 r. – rozpoczęcie wieczystej adoracji Jezusa-Hostii we Lwowie.

01.06.1874 r. – z powodu niesprzyjających warunków mieszkalnych przeprowadzka wspólnoty sióstr na ulicę Piekarską 45.

Sierpień 1874 r. – wyjazd Matki do Wiednia w celu otrzymania obywatelstwa austriackiego dla całej wspólnoty sióstr.

1875 r. – siostry otrzymały obywatelstwo austriackie.

22.05.1876 r. – wyjazd Matki do Wiednia w celu wystąpienia do władz austriackich z prośbą o uzyskanie aprobaty rządowej na oddanie klasztoru pod protekcję arcyksiężnej Marii Teresie, żonie Karola Ludwika, brata cesarza.

02.08.1876 r. – siostry otrzymały od rządu prawo osiedlenia się we Lwowie oraz zgodę na otwarcie nowicjatu.

09.08.1876 r. – Matka Morawska zwraca się z prośbą do abpa Wierzchlejskiego o wyrażenie zgody na wybudowanie we Lwowie kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

23.10.1876 r. – elekcje w klasztorze. Matka Maria od Krzyża zostaje przełożoną i mistrzynią nowicjatu na okres 3 lat.

03.12.1876 r. – Papież Pius IX przesłał siostrom apostolskie błogosławieństwo i symboliczna ofiarę na budowę kościoła.

25.05.1877 r. – Matka zwraca się z prośbą do abpa Wierzchlejskiego o wyrażenie zgody na ogłoszenie odezwy do duchowieństwa archidiecezji o poparcie budowy kościoła i pomoc finansową.

10.07.1877 r. – zakup terenu pod budowę kościoła.

12.07.1877 r. – przekazanie siostrom posiadłości.

13.09.1877 r. – poświęcenie przez nuncjusza apostolskiego z Wiednia, abpa Ludwika Jacobini, kamienia węgielnego pod kościół NSPJ.

Kwiecień 1879 r. – MatkaMaria od Krzyża wyjechała do Francji i Włoch w celu zatwierdzenia konstytucji. Po drodze udała się do Wiednia, aby odwiedzić zamożne rody i kwestować na dalsze prowadzenie budowy kościoła.

18.06.1879 r. – Matka Morawska przyjechała do Troyes, aby ostateczna redakcja konstytucji mogła być uchwalona za obopólną zgodą klasztorów we Lwowie i Troyes.

20.09.1880 r. – konstytucje FNS zostały zatwierdzone przez Papieża Leona XIII na okres 7 lat.

10.10.1880 r. – przeniesienie się sióstr do nowo wybudowanego klasztoru na ulicę Kurkową we Lwowie.

17.07.1883 r. – 17.02.1884 r. – współzałożycielka Sióstr Józefitek i pierwsze siostry odbyły nowicjat w klasztorze lwowskim pod okiem Matki Morawskiej.

27.10.1885 r. – rozmowa z abpem Morawskim, w której Matka prosi o rezygnację z urzędu przełożonej.

Pod koniec maja 1887 r. – Matka Maria od Krzyża w towarzystwie s. M. Anuncjaty Łady i księżniczki Mniszek wyjechała do Wiednia w celu załatwienia spraw związanych z budową kościoła i klasztoru.

19.07.1887 r. – wyjazd do Rzymu, gdzie zatrzymała się Matka u Celiny Borzęckiej, założycielki Zmartwychwstanek.

04.08.1887 r. – prawdopodobnie tego dnia Matka dostąpiła łaski audiencji u Ojca Świętego Leona XIII.

29.09.1889 r. – konsekracja kościoła NSPJ przez abpa Alojzego Galimberti; aprobata konstytucji FNS na czas nieograniczony.

Przed 6 maja 1891 r. – wyjazd Matki do Mariboru w sprawie nowej fundacji.

19.12.1892 r. – elekcje we Lwowie. Matka Maria od Krzyża zostaje przełożoną i mistrzynią nowicjatu.

22.03.1893 r. – Kongregacja  Biskupów i Zakonników nadała Matce tytuł przełożonej generalnej na okres 3 lat.

06.05.1893 r. – udzielenie pozwolenia przez Stolicę Świętą na utworzenie fundacji w Mariborze.

27.09.1893 r. – wyjazd na fundację do Mariboru.

29.09.1893 r. – Siostry na czele z Matką Morawską dotarły do Mariboru. Matka została tutaj kilka miesięcy.

08.05.1894 r. – Matka opuszcza Maribor.

27.10.1894 r. – Matka ponownie wyjeżdża do Mariboru.

13.12.1894 r. – powrót Matki do Lwowa.

19.12.1894 r. – choroba Matki Morawskiej.

19.03.1895 r. – Matka wyjechała na kurację do Cannes. W drodze powrotnej 4 tygodnie zatrzymała się w Mariborze.

1896 r. – Matka Morawska kilkakrotnie wyjeżdżała do Wiednia w celu załatwienia formalności związanych z utworzeniem tam klasztoru FNS.

02.05.1896 r. – wyjazd Matki z Mariboru do Lwowa. Po drodze  pojechała na kuracje do Iki.

26.07.1896 r. – Stolica Apostolska nominowała Matkę Morawską przełożoną na czas nieograniczony nadając Jej szerokie uprawnienia. Ten fakt kończy walkę Matki o rezygnację z funkcji przełożonej.

01.12.1896 r. – Matka zakupiła od Antoniego Patsch posesję w Wiedniu przy ul. Gartengasse 4 na nową fundację.

Styczeń 1897 r. – ponowny wyjazd Matki na kurację do Cannes.

Zima 1897-1898 r. – Matka Maria od Krzyża długo chorowała z powodu przeziębienia.

Luty 1898 r. – Matka będąc we Wiedniu bardzo zasłabła.

03.07.1898 r. – Kongregacja do Spraw Biskupów i Zakonników zezwoliła na erekcję klasztoru FNS we Wiedniu.

11.07.1898 r. – Siostry na czele z Matką Morawską wyjechały na fundacje do Wiednia.

08.12.1898 r. – od tego dnia codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu w Wiedniu.

Luty 1899 r. – pogorszenie zdrowia Matki Marii od Krzyża.

08.02.1899 r. – Matka redaguje swój testament.

1900 r. – zgorszenie mariborskie – oszczercza skarga do Stolicy Świętej na Matkę Morawską, zredagowana przez m. Marię od Aniołów Hoffman.

Październik 1903 r. – Matka wyjechała do Wiednia, skąd 02.11 udała się do Brixen, niedaleko Tyrolu, do sanatorium dr. Guggenberga.

Lato 1904 r. – stan zdrowia Matki uległ poprawie.

30.07.1904 r. – Matka ponownie wyjechała do Brixen.

21.02.1905 r. – Matka Maria od Krzyża po raz kolejny wyjechała na kurację do Cannes na 3 miesiące. W drodze powrotnej zatrzymała się we Wiedniu, gdzie się poważnie rozchorowała.

19.11.1905 r. – Matka dostała silnego ataku sercowo-nerkowego, podczas którego straciła przytomność.

22.01.1906 r. – ostatnia spowiedź Matki u abpa Webera.

23.01.1906 r. – ponowny wyjazd na kurację do Cannes, późnym wieczorem przyjazd do klasztoru wiedeńskiego.

26.01.1906 r. – wyjazd z Wiednia i śmierć Matki Marii od Krzyża w drodze do Cannes.

25.10.2002 r. – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki we Lwowie (na szczeblu diecezjalnym) pod przewodnictwem Jego Eminencji Ks. Kard. Mariana Jaworskiego, przy licznym udziale sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji.

2006 r. – kontynuacja procesu w Rzymie.

S.M. Faustyna Swędzikiewicz OCPA