o. Bonawentura (Jean Baptista) Heurlaut OFM Cap.

Ojciec Założyciel urodził się 13 lipca 1816 roku we Francji w miejscowości Ville-sur-Terre w skromnej wiejskiej rodzinie..Rozpoznając drogę swojego życia wstąpił do Seminarium Duchownego w Troyes, gdzie 13 czerwca 1840 roku przyjął święcenia kapłańskie. Bardzo krótko spełniał obowiązek wikarego. Już w kwietniu 1841 r. otrzymał zarząd parafia w wiosce Maizieres-les-Brienne. W 1846 r. założył tam wspólnotę Sióstr od Niepokalanego Poczęcia NMP, której szczegółowym celem była praca pedagogiczna wśród młodzieży.

Ojciec szczególnie czcił Najświętszy Sakrament, Eucharystia była dla Niego najskuteczniejszą drogą do zjednoczenia z Bogiem. 1 kwietnia 1846 r. wstąpił do Stowarzyszenia Misjonarzy w Troyes, które po kilku latach zostało rozwiązane. W 1851 r. wstąpił do zakonu OO. Kapucynów, gdzie otrzymał imię – o. Bonawentura. Od 1852 roku przebywał w Paryżu, gdzie pełnił funkcję kierownika duchowego założonej przez siebie wcześniej wspólnoty sióstr, która w tym czasie, słuchając natchnień Ducha Świętego zmienił cel szczegółowy zgromadzenia na nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia i przyjęła charakter kontemplacyjny oraz nowa nazwę – Franciszkanki Najświętszego Sakramentu (później Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji). Dla tych swoich córek duchowych o. Bonawentura razem z Matką Marią od Św. Klary opracował konstytucje. Był również misjonarzem w Ziemi Świętej. W 1878 r. został mianowany proboszczem w skromnej parafii w                     Nogent-sur-Aube. Tam tez zakończył swoje ziemskie życie, po przebyciu ciężkiej choroby, 13 listopada 1887 roku. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu, mieszczącym się przy kościele parafialnym i spoczywa tam do dziś.