Srebrny Jubileusz s. M. Klary

7 października czcimy Matkę Bożą jako Królową Różańca Świętego. Różaniec to modlitwa, w której rozważamy Tajemnice z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Omadlamy w nim również wszystkie tajemnice naszego życia: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Omadlamy je, aby w każdej okoliczności naszego życia mieć taką wiarę, jak Maryja, która uwierzyła Bożemu Słowu i zaufała Mu do końca – i nie zawiodła się.

Właśnie 7 października dziękowałyśmy dobremu Bogu za Jego dobroć i wierność w życiu Siostry Marii Klary od Dzieciątka Jezus (Katarzyny Wachowskiej), jako że obchodziła ona tego dnia 25-lecie Ślubów Zakonnych. Uroczystość odbyła się w gronie najbliższych naszej Siostry, w klimacie – jak to określił nasz ksiądz kapelan – niebiańskim, jako że akcji liturgicznej towarzyszyły nie organy, a schola przy akompaniamencie harfy.

Wraz z s. M. Klarą dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami – osobiście lub duchowo – dziękowali Trójcy Świętej za dar życia i powołania naszej Siostry. W sposób szczególny dziękujemy ks. Henrykowi Sawińskiemu – proboszczowi rodzinnej parafii Siostry w Gościeszynie, który przewodniczył liturgii. Dziękujemy również dwóm „krajanom” Siostry pochodzącym z tejże parafii: ks. Zenonowi Lewandowskiemu, który wygłosił homilię (ksiądz obchodzi w tym roku swój Złoty Jubileusz kapłaństwa), a także ks. Dariuszowi Tubackiemu ze Wspólnoty Jerozolimskiej. Dziękujemy też naszym „tutejszym”: kapelanowi, ks. Piotrowi Buczkowskiemu, i panom lektorom: p. Kazimierzowi i p. Karolowi.

Warto tutaj wspomnieć, że na Mszę Świętą Jubileuszową do grona lektorów przy naszym prezbiterium dołączył Szczepan – bratanek Siostry Jubilatki. Wypadło mu być najmłodszym z grona lektorów, ale spisał się na złoty medal.

Dziękujemy też kochanej rodzinie i wszystkim gościom, a także wszystkim przybyłym tego dnia do kaplicy, a którzy omadlali naszą Siostrę i otaczali ją wszelką serdecznością. Wszystkim składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!