Srebrny Jubileusz s. M. Faustyny

4 listopada obchodziłyśmy czwarty (!) w tym roku jubileusz. A choć po ludzku może się wydawać, że jedna uroczystość goni drugą, to jednak każda z nich wiąże się z konkretną osobą, a co za tym idzie – z konkretną historią działania Pana Boga w życiu człowieka i z ludzką odpowiedzią na to Boże działanie.

Tym razem dziękowałyśmy Trójcy Świętej za dar życia i powołania naszej obecnej s. Wikarii, Siostry Marii Faustyny od Miłosierdzia Bożego (Agnieszki Swędzikiewicz), która obchodziła 25-lecie Ślubów Zakonnych. Właściwa rocznica Pierwszych Ślubów Siostry przypada 8 grudnia, ale ponieważ listopadowa aura bywa bardziej przyjazna dla kierowców niż grudniowa (a spora część gości przybyła z dosyć daleka), uroczyste obchody Jubileuszu odbyły się właśnie 4 listopada.

Na uroczystość zjechali się liczni goście: poczynając od kapłanów z naszym biskupem ordynariuszem Krzysztofem Włodarczykiem na czele, przez rodzinę: rodziców i braci z rodzinami, krewnych i wszystkich bliskich sercu naszej Siostry Jubilatki, którym udało się przybyć na uroczystość – co było nie lada wyczynem z uwagi na trwające w naszej okolicy roboty drogowe. A że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – żadne przeciwności nie zdołały powstrzymać naszych drogich gości od przybycia, by osobiście towarzyszyć Siostrze w tak ważnym dla niej dniu.

Toteż w imieniu Siostry Jubilatki i naszej wspólnocie składamy serdeczne Bóg zapłać: księdzu biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi, który zechciał znaleźć czas i siły, by osobiście przewodniczyć liturgii i wygłosić Słowo Boże. Dziękujemy wszystkim przybyłym kapłanom, od wielu lat zaprzyjaźnionym z naszą wspólnotą i towarzyszącym nam w ważnych dla nas momentach. Dziękujemy rodzinie s. M. Faustyny – w pierwszym rzędzie kochanym rodzicom, a także braciom z rodzinami (których młodsze przedstawicielki swoimi dźwięcznymi głosikami towarzyszyły słowom płynącym z ambony). Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, znajomym i wszystkim przybyłym gościom – i tym „miejscowym”, i tym przybyłym z daleka. Dziękujemy wszystkim, których Pan Bóg postawił na drodze życia naszej Siostry, a którzy teraz zechcieli przyłączyć się do Siostry i naszego dziękczynienia i radosnego świętowania. Wszystkim raz jeszcze składamy BÓG ZAPŁAĆ!