Zaproszenie do Świętowania jubileuszu

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni. (Ps 95,1)

…gdyż wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny,
Święte jest Imię Jego… (Magnificat)

Dnia 14 września 2024 r. Mszą św. o godz. 11.00 zainaugurujemy ROK JUBILEUSZOWY 100 – lecia obecności Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w naszym mieście. Głównym Celebransem będzie Ojciec naszej diecezji, ks. Bp Krzysztof Włodarczyk.
Już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia wszystkich Czcicieli Najświętszego Sakramentu: nasze Rodziny, Przyjaciół, Dobroczyńców i tych wszystkich, którym droga jest „kapliczka“ przy ulicy Gdańskiej 56. Razem uwielbimy Boga za Jego miłującą Obecność pośród Swego ludu. Niech nie zabraknie wdzięcznych serc, które towarzyszą Mu każdego dnia; tych, którzy licznie będą „tracić czas w oczach świata… będą ciągle tu wracać, by nie zostawić Go samego”. Niech ten rok będzie bogaty w częste odwiedziny „Więźnia Miłości”.

Jezus jest tu dla Ciebie, czeka z utęsknieniem na Twoje miłujące serce, zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię“.

Wdzięcznym sercem ogarniamy wszystkich, którzy – czy to duchowo, czy materialnie – wspierają naszą Wspólnotę. Niech Pan wynagrodzi wszelkie dobro Swym błogosławieństwem. Polecamy Wasze intencje Jezusowi Eucharystycznemu. Prosimy: módlcie się o nowe powołania do naszej Wspólnoty, by nie ustawała dzień i noc trwająca adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym mieście, Diecezji i Ojczyźnie.

Wasze wdzięczne Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji