Kilka słów o Matce Marii od Krzyża

 

 

Z dniem 17 stycznia rozpoczniemy w naszej wspólnocie nowennę przed kolejną – 118. już – rocznicą śmierci Sł. B. Matki Marii od Krzyża Morawskiej. Z tej okazji – kilka słów o Niej. Może jednak inaczej niż biograficznie, bo można poczytać o Niej na naszej stronie i na stronie naszej Federacji, a także na stronach innych naszych klasztorów – materiały są obfite. Spójrzmy na osobę naszej Matki z innej strony – nie tyle historycznej (jako o kimś z przeszłości), co życiowej.

W ciągu ostatnich trzech lat nasz Zakon świętował przy okazji rocznic ważnych wydarzeń związanych z osobą M. Marii od Krzyża. Tak powstał swoisty „duchowy szlak”, na który weszłyśmy, krocząc śladami naszej pierwszej polskiej Przełożonej. „Kamienie milowe” owego szlaku były następujące:

W 2021 r. spotkałyśmy się w Granowie, aby uczcić 150. rocznicę przybycia naszych Sióstr – którym przewodziła M. Maria od Krzyża – na ziemie polskie (i tym samym przeszczepienia naszego Zakonu do Polski). Spotkanie odbyło się w Granowie, bo właśnie tam miała być założona pierwsza polska fundacja Franciszkanek Najświętszego Sakramentu (jak początkowo się nazywałyśmy). Była to okazja do uczynienia sobie „powtórki z historii” naszego Zakonu – zarówno od strony naszej francuskiej kolebki, jak i początków gałęzi polskiej. Mogłyśmy też wejrzeć w ducha naszych pierwszych Sióstr: jak wielka była ich miłość do Jezusa-Hostii, że ideał nieustającej adoracji w duchu dziękczynienia pragnęły przekazywać dalej – począwszy od ukochanej Ojczyzny, która była wówczas pod zaborami. Jak silną musiały mieć motywację, aby pokonać piętrzące się przeszkody na drodze założenia pierwszej polskiej fundacji.

W kolejnym roku 2022 w Cieninie Kościelnym wspominałyśmy 180. rocznicę urodzin i chrztu M. Marii od Krzyża. W Rokoszu Matka przyszła na świat; w kościele parafialnym w Cieninie Kościelnym narodziła się jako dziecko Boże. Tam się wszystko zaczęło. Gdyby tego nie było, nie byłoby Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Polsce, a dalej – na trzech kontynentach, na które rozrósł się nasz Zakon. Nie byłoby tych wszystkich miejsc, kaplic i kościołów, w których Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest nieustannie adorowany.

A w kolejnym – 2023 roku- dziękowałyśmy Panu Bogu za to, że 150 lat wcześniej nasze Siostry przybyłe do Polski ostatecznie dotarły do Lwowa – bo właśnie stamtąd rozeszły się kolejne fundacje naszego Zakonu na trzy kontynenty. Wiele nasze Siostry musiały przeżyć i wiele przeszkód pokonać, zanim dotarły do Lwowa. W Granowie nie zostały na długo, w Gnieźnie – również. Żyły na przysłowiowych „walizkach”. Niejeden raz słyszały, żeby wracały do Francji, bo nic z tego nie będzie. Zaufały jednak Panu – robiły wszystko, co po ludzku było możliwe i z heroiczną wytrwałością się modliły, bo wierzyły, że Jezus-Hostia pragnie być adorowany w naszej Ojczyźnie i że On Polskę uratuje.

Można zapytać: po co tyle uroczystości? Odpowiedź brzmi: dla nas, żyjących tu i teraz. Zobaczmy, jak wiele możemy zaczerpnąć od naszych poprzedniczek – niezależnie od tego, w jakim powołaniu żyjemy.

Granowo – przyjazd Sióstr do Polski. Zobaczmy ich zapał apostolski – u sióstr klauzurowych! Zobaczmy ich wiarę w moc Jezusa Eucharystycznego.

  • Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Jakie miejsce zajmuje w moim życiu? Czy jest we mnie pragnienie, żeby dzielić się swoim doświadczeniem wiary? Czy widzę to, że Jezus mnie posyła – w tym miejscu, w którym jestem? Czy wierzę, że On jest Panem i Zbawicielem?

Cienin Kościelny – dziękczynienie za łaskę życia i chrztu Świętego.

  • Czy jestem wdzięczny Bogu za dar życia? Za łaskę wiary? Czy wierzę w to, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem i że ma najlepszy plan na moje życie? Czy jestem wdzięczny za ludzi, których Bóg postawił na mojej drodze: za rodziców, chrzestnych, wychowawców?

Lwów – owoc wielu lat zmagań, przeciwności i tułaczki.

  • Czy wierzę w to, że wśród moich zmagań i trudów Pan Bóg mnie widzi i prowadzi? Czy wierzę, że On z największych trudności pragnie i może wyprowadzić dobro?

Zapraszamy do włączenia się do nowenny za wstawiennictwem Matki Marii od Krzyża. Polecajmy Jezusowi Eucharystycznemu nasze intencje z ufnością i wiarą – tak jak to czyniła Matka i przybyłe z Nią Siostry.

Tekst nowenny


180. rocznica urodzin i chrztu Matki Marii od Krzyża

Poświęcenie tablicy w Cieninie Kościelnym

Rokosz, miejsce urodzenia Matki Marii od Krzyża

150 lat temu we Lwowie…

Dziękczynienie za 150-lecie przybycia do Lwowa