Drugi Piątek (I tydzień Wielkiego Postu)

drugie wylanie krwi przenajdroższej w ogrójcu

 

Żarliwość modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu przywiodła Go aż do krwawego potu. Przez to wylanie Krwi Przenajdroższej błagaj, abyś uleczonym został z oziębłości w służbie Bożej i w duchownych ćwiczeniach. Przez miłość Serca Jezusowego, która zwycięstwo odniosła nad wstrętem naturalnym, która skłoniła Pana do przyjęcia dla ciebie męki i śmierci najboleśniejszej, proś o ducha modlitwy, o cnotę wielkiej wspaniałomyślności w służbie Bożej i o dar pobożności.

Rozmyślanie

Za karę grzechu nieposłuszeństwa pierwszy Adam był skazany, by w pocie czoła pracować i cierpieć, ale długa pokuta jego od wiekuistego nieszczęścia wybawić nas nie mogła. Dlatego więc nowy Adam cierpi w niepojętej boleści pot krwawy, który z żył Jego najświętszych tryskając, spływa na ziemię… O, jeśli patrząc na to, serce moje nie rozrzewni się miłością ku Panu Jezusowi, jakże dziwna moja nieczułość!… Nie bicze, nie gwoździe, nie złość katów tego wylania Krwi Boskiej przyczyną, ale sama miłość Jezusowa ku mnie, nędznemu grzesznikowi!

Zbieraj, o duszo moja, zbieraj tę Krew najdroższą, szczególnie, gdy się nią napawasz przy Komunii świętej; kosztuj przedziwnej słodyczy, jaka się w niej zawiera, a serce twoje niech się rozpływa, niech się wyniszcza w uczuciach wdzięczności! Bogu mojemu, który za mnie oddał krew i życie, tylko zupełną ofiarą samego siebie odpłacić się mogę. A ta ofiara jakże jest jeszcze nędzna, jakże niegodna Boskiego Majestatu.

ODWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Z najgłębszą czcią i miłością upadnij przed utajonym Zbawicielem, dziękuj Mu za to wylanie krwi najdroższej, które w tym dniu wielbisz, za tę krew Boską, którą ci dał w Komunii Św. Przepraszaj, że z tego najdroższego daru tak mały odnosisz pożytek. W tych myślach i uczuciach trwaj przez chwilę, a potem odmów następujące modlitwy:

Witaj, najwspanialszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia! Błogosławione niech będzie życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja krew najdroższa w konaniu ogrójcowym dla nas wylana. Przez to najświętsze krwi Twojej wylanie błagam Cię o łaskę szczodrobliwości przeciwko chciwości i łakomstwu i o dar pobożności.

Panie Jezu Chryste, przez wylanie Twojej krwi najdroższej zmiłuj się nad nami, jako wiesz, że potrzebujemy dla duszy i ciała! Wybaw nas od pokus szatańskich, od wszelkiego ucisku i niebezpieczeństwa, które Ty znasz, o Panie! Zachowaj nas i utwierdzaj aż do końca w służbie Twojej świętej, daj nam łaskę prawdziwego nawrócenia, szczerej pokuty, a przy śmierci grzechów odpuszczenie i posiadanie Ciebie w wiekuistej miłości. Amen.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu świata – zbaw nas.
Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna – oświeć i zapal serca nasze.
Krwi Jezusa, najdroższa słodkości serc naszych – uweselaj nas.
Krwi Jezusa, nadziejo nasza – utwierdzaj nas.
Krwi Jezusa, nasza zasługo – wspieraj nas.
Krwi Jezusa, życia wiekuistego zadatku – umacniaj nas.
Krwi Jezusa, kąpieli dusz – obmyj nas.
Krwi Jezusa, źródło uzdrowienia chorych – ulecz nas.
Krwi Jezusa, oczyszczenie grzechów – oczyść nas.
Krwi Jezusa, pociecho sprawiedliwych – pociesz nas.
Krwi Jezusa, ucieczko grzeszników – rozgrzesz nas.
Krwi Jezusa, dźwignio upadłych – podnieś nas.
Krwi Jezusa, światłości ociemniałych – oświecaj nas.
Krwi Jezusa, ożywienie umarłych – ożyw nas.
Krwi Jezusa, lekarstwo świata – uzdrów nas.
Krwi Jezusa, krynico pobożności – orzeźwiaj nas.
Krwi Jezusa, zdroju miłości – napój nas.
Krwi Jezusa, oceanie miłosierdzia – zalej grzechy nasze.
Krwi Jezusa, ceno okupu naszego – wykup nas.
Krwi Jezusa, aniołów podziwienie – zachwycaj nas.
Krwi Jezusa, uwielbienie świętych – ubłogosław nas.
Krwi Jezusa, siło męczenników – umocnij nas.
Krwi Jezusa, czystości dziewic – oczyść nas.
Krwi Jezusa, usprawiedliwienie wszystkich wybranych – uświęcaj nas.
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Komunię najświętszą Ciała i Krwi Twojej Najdroższej – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew Twoją najdroższą przy obrzezaniu wylaną – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew najdroższą, którą wylałeś przy biczowaniu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew rozlaną na krzyżowej drodze – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew wylaną z boku i Serca Twego Najświętszego – wysłuchaj nas, Panie.
My, grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
Aby przez Krew Twoją najdroższą wszyscy grzesznicy zbliżyli się do Ciebie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa była nam zawsze napojem żywota – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najsłodsza oczyszczała sumienia nasze – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa serca nasze ożywiała – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w niezmiernej dobroci Twojej Krew Twoją najdroższą za nas wylać raczyłeś, daj nam, błagamy, abyśmy zawsze jej skuteczności cudownej doznawali ku wiecznemu dusz naszych zbawieniu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święta Maryjo, Matko najboleśniejsza, przez miecz boleści, który przeniknął duszę Twoją niepokalaną, uproś nam, abyśmy pożytków męki i Krwi Syna Twojego obficie doznawali teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Kilka słów o Septennie