Siódmy Piątek (Wielki Tydzień)

Siódme wylanie Krwi Przenajdroższej przez ranę włócznią Panu zadaną

 

Przez zasługę tego wylania proś o miłość Boską, o żarliwość chwały Bożej, o wyniszczenie miłości własnej i o dar mądrości, aby serce twoje, od wszystkich rzeczy stworzonych oderwane, znajdowało rozkosz tylko w Bogu samym, w najczystszej miłości Pana Jezusa.

Rozmyślanie

Po śmierci Jezusowej kilka kropelek krwi schroniło się w Jego przenajdroższym Sercu, lecz Pan nic sobie zostawić nie chciał i dlatego pozwolił, by Mu bok otworzono, aby nam oddać jeszcze te kropelki ostatnie swojej krwi przenajświętszej… O, miłości przedziwna, która zdobyć powinnaś miłość wszystkich serc stworzonych! I cóż więcej mogłeś dla nas uczynić, Jezu najmilszy?… Ewangelia święta nie mówi, że zraniono, że wskroś przebito bok Pański, lecz powiada, że Go otworzono, bo tak wielką była ta rana, rana miłości, przez którą Pan Jezus otworzył nam Serce swoje, abyśmy w nim wszyscy przytulenie znaleźli.

O, najsłodszy Jezu, zawołam ze świętymi, o Panie mój, o jedną rzecz proszę Ciebie, jednej tylko szukam: abym mieszkał w Sercu Twoim po wszystkie dni życia mego i przez wieczność całą, aby to Serce było mi domem ucieczki i miejscem zbawienia w straszny dzień sądu Twojego.

ODWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Z najgłębszą czcią i miłością upadnij przed utajonym Zbawicielem, dziękuj Mu za to wylanie krwi najdroższej, które w tym dniu wielbisz, za tę krew Boską, którą ci dał w Komunii Św. Przepraszaj, że z tego najdroższego daru tak mały odnosisz pożytek. W tych myślach i uczuciach trwaj przez chwilę, a potem odmów następujące modlitwy:

Witaj, o najmiłościwszy Panie Jezu Chryste, Sprawco łaski, Boże miłosierdzia! Błogosławione niech będzie przenajświętsze życie, męka i śmierć Twoja, błogosławiona Twoja krew najdroższa dla nas wylana przy otwarciu boku Twego. Przez to najświętsze krwi Twojej wylanie błagam Cię o świętą gorącość i żarliwość ducha, przeciwko wszelkiemu lenistwu i ociężałości w służbie Twojej świętej.

Najsłodszy Jezu, przez ranę przebitego Serca Twego, przebacz miłościwie, cokolwiek nędzne serce moje przez złą wolę lub przez słabość zgrzeszyło. Zamknij, o Panie, to serce nikczemne w Boskim przenajdroższym Sercu Twoim, aby nic już nie czuło, nic nie pożądało, co by nie było według Serca Twego, aby we wszystkim i najzupełniej poddając się upodobaniu tego Serca najsłodszego, wiernie wytrwało w miłości Twojej aż do końca, aż na wieki. Amen.

Panie Jezu Chryste, przez wylanie Twojej krwi najdroższej zmiłuj się nad nami, jako wiesz, że potrzebujemy dla duszy i ciała! Wybaw nas od pokus szatańskich, od wszelkiego ucisku i niebezpieczeństwa, które Ty znasz, o Panie! Zachowaj nas i utwierdzaj aż do końca w służbie Twojej świętej, daj nam łaskę prawdziwego nawrócenia, szczerej pokuty, a przy śmierci grzechów odpuszczenie i posiadanie Ciebie w wiekuistej miłości. Amen.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu świata – zbaw nas.
Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna – oświeć i zapal serca nasze.
Krwi Jezusa, najdroższa słodkości serc naszych – uweselaj nas.
Krwi Jezusa, nadziejo nasza – utwierdzaj nas.
Krwi Jezusa, nasza zasługo – wspieraj nas.
Krwi Jezusa, życia wiekuistego zadatku – umacniaj nas.
Krwi Jezusa, kąpieli dusz – obmyj nas.
Krwi Jezusa, źródło uzdrowienia chorych – ulecz nas.
Krwi Jezusa, oczyszczenie grzechów – oczyść nas.
Krwi Jezusa, pociecho sprawiedliwych – pociesz nas.
Krwi Jezusa, ucieczko grzeszników – rozgrzesz nas.
Krwi Jezusa, dźwignio upadłych – podnieś nas.
Krwi Jezusa, światłości ociemniałych – oświecaj nas.
Krwi Jezusa, ożywienie umarłych – ożyw nas.
Krwi Jezusa, lekarstwo świata – uzdrów nas.
Krwi Jezusa, krynico pobożności – orzeźwiaj nas.
Krwi Jezusa, zdroju miłości – napój nas.
Krwi Jezusa, oceanie miłosierdzia – zalej grzechy nasze.
Krwi Jezusa, ceno okupu naszego – wykup nas.
Krwi Jezusa, aniołów podziwienie – zachwycaj nas.
Krwi Jezusa, uwielbienie świętych – ubłogosław nas.
Krwi Jezusa, siło męczenników – umocnij nas.
Krwi Jezusa, czystości dziewic – oczyść nas.
Krwi Jezusa, usprawiedliwienie wszystkich wybranych – uświęcaj nas.
Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Komunię najświętszą Ciała i Krwi Twojej Najdroższej – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew Twoją najdroższą przy obrzezaniu wylaną – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew najdroższą, którą wylałeś przy biczowaniu – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew rozlaną na krzyżowej drodze – wysłuchaj nas, Panie.
Przez Krew wylaną z boku i Serca Twego Najświętszego – wysłuchaj nas, Panie.
My, grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.
Aby przez Krew Twoją najdroższą wszyscy grzesznicy zbliżyli się do Ciebie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa była nam zawsze napojem żywota – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najsłodsza oczyszczała sumienia nasze – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Aby Krew Twoja najdroższa serca nasze ożywiała – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, który w niezmiernej dobroci Twojej Krew Twoją najdroższą za nas wylać raczyłeś, daj nam, błagamy, abyśmy zawsze jej skuteczności cudownej doznawali ku wiecznemu dusz naszych zbawieniu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święta Maryjo, Matko najboleśniejsza, przez miecz boleści, który przeniknął duszę Twoją niepokalaną, uproś nam, abyśmy pożytków męki i Krwi Syna Twojego obficie doznawali teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Kilka słów o Septennie